Skip To Main Content

Application for Admission

Welcome to the applications page for Dr. Lena Edwards Academic Charter School. 

You can download the application in English here Download application or you can fill out the survey style application online here. The application PIN Code is 24-25.

En Espanol: 

Puede descargar la aplicación en español aquí descargar aquí o puede llenar la aplicación de encuestas en línea aquí. Para solicitar la admisión en línea con el Dr. Edwards Lena Académico Carta Schol en línea por favor haga clic en la pestaña de la traducción en la esquina derecha de la página web. Cambiar el idioma a español. Usted será capaz de acceder a la aplicación. El código PIN aplicación es 2509..
Nan kreyòl ayisyen:
Ou ka telechaje aplikasyon an nan kreyòl ayisyen isit la download aplikasyon oswa ou ka ranpli aplikasyon ki sondaj syle sou liy isit la.
Pou aplike pou admisyon sou entènèt yo Dr Lena Edwards akademik Charter SCHOL sou entènèt tanpri klike sou tab la tradiksyon nan kwen an men dwat nan sit entènèt la. Chanje lang nan kreyòl ayisyen. Ou yo pral kapab jwenn aksè nan aplikasyon an. Kòd aplikasyon an se 2509..